Vernieuwende woonoplossingen in kleinere gemeenten

De krapte op de woningmarkt beperkt zich allang niet meer tot grootstedelijke gebieden. Ook in kleinere gemeenten wordt creativiteit gevraagd van bestuurders, corporaties, ontwikkelaars en andere partijen. Tijdens het vierde webinar uit de Praktijkreeks Flexwonen van 1 december 2021 kwamen praktijkvoorbeelden van vernieuwende woonoplossingen aan de orde, plus enkele belemmeringen en onderliggende cijfers.

Veel kleine gemeenten staan voor een dilemma. Ze willen nu bouwen om hun inwoners op de krappe woningmarkt meer kans te geven. Tegelijkertijd willen ze, gezien de soms voorspelde bevolkingskrimp in hun regio, over tien tot twintig jaar geen overschot aan woningen hebben. In zo’n situatie vormen flexibele, dynamische en vernieuwende woonvormen een oplossing. Maar hoe zien die eruit? En hoe til je ze van de grond?

Lees verder (Platform31)

Lees ook: de publicatie Vernieuwende woonoplossingen in kleinere gemeenten