Verhuizen het lastigst voor ouderen in krimpgebieden

8,4% van de 55-plussers uit krimpgebieden wíl wel verhuizen, maar kan niks vinden. Dit is een hoger percentage dan in andere gebieden.

55-plussers in krimpgebieden vormen een steeds groter groep eigenaren op de woningmarkt. Onderzoekers Sofie Druif en Paul de Vries brachten hun wensen en gedrag in kaart.

Het onderzoek Een groeiende verhuiswens is geen garantie voor succes (pdf) bevat nog meer inzichten, zoals de betaalkracht van ouderen en het type woningen dat zij bezitten.

Lees verder (Kadaster)

Lees ook: het onderzoek Ouderen op de koopwoningmarkt (pdf)