Van leefbaarheid naar toekomstkracht

Interview met Bettina Bock, bijzonder hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland, Departement Culturele Geografie van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. en hoogleraar bij de leerstoelgroep Rurale Sociologie van Wageningen Universiteit, naar aanleiding van haar essay in de bundel Land in samenhang.

De laatste jaren richtte het Nederlandse overheidsbeleid zich slechts op het in stand houden van de leefbaarheid in krimpgebieden. Voor ontwikkeling en dynamiek was geen aandacht. In het buitenland is dat heel anders, ontdekte professor Bettina Bock. ‘Er is meer aandacht voor ontwikkeling en gelijkheid van kansen. Nu er in Nederland een toenemende ongelijkheid en politieke polarisering dreigt, lijkt de invoering van regiodeals een start van nieuw beleid te markeren.’

Lees verder (KKNN)