Van Krimp naar Kracht: de Serious Game van Noardwest Fryslân

Hoe houd je gebieden waar de bevolking daalt toch leefbaar en vitaal? Op 15 november organiseert het ministerie van BZK het inspiratiecongres Van Krimp naar Kracht. Het congres is bedoeld voor bestuurders en ambtenaren van krimpgemeenten en gemeenten waar over enkele jaren krimp zal optreden. Tijdens het congres komen verschillende praktijkvoorbeelden aan bod van gemeenten die al aan de slag zijn om hun regio en de gemeenschap leefbaar en vitaal te houden. In de regio Noardwest Fryslân biedt de Serious Game uitkomst bij moeilijke vraagstukken rond lokale voorzieningen.

Lees verder (Gemeente van de toekomst)