Vaals zoekt meer verbinding met Aken

Vaals hield lang last van de mijnensluiting en het vertrek van de textielindustrie. Veel Vaalsenaren vonden het leven van een uitkering wel best. Een nieuwe transitievisie vanuit de eigen bevolking, ‘Vaals verbindt,’ maakt er korte metten mee.

Lees verder (Binnenlands Bestuur)

Lees de visie Vaals Verbindt