Update ‘op naar het oosten’

Het aantal huishoudens dat vanuit de Randstad verhuist naar andere delen van Nederland neemt al jaren toe. RIGO bracht deze trend in beeld naar tien regio’s in Gelderland en Overijssel. Gekeken is naar de kenmerken van de verhuisde huishoudens en naar de kenmerken van de betrokken woningen.

Kijken we naar het oosten (de provincies Gelderland en Overijssel), dan is duidelijk een stijgende lijn te zien van verhuisde huishoudens vanuit de Randstad. In 2020 ging het om circa 12.250 verhuisbewegingen. De omgekeerde stroom, van Gelderland en Overijssel naar de Randstad, is betrekkelijk stabiel van omvang en schommelt rond de 12.000 per jaar.

De uitkomsten zijn weergegeven in een digitale rapportage: www.komen-en-gaan.nl