Twee mil­joen steun voor ver­ster­king Bruns­sums cen­trum

Transformatie, sloop en nieuwbouw vergt een grote investering. Provincie Limburg ondersteunt de centrumontwikkeling met een subsidie van 1 miljoen euro gebaseerd op het ‘Kader Kwaliteit Limburgse Centra’.

“Het mooie is, dat we de woningbouw van in totaal 190 nieuwe woningen in en direct om het centrumgebied van Brunssum versnellen en daarmee de doorstroming op de toch al krappe woningmarkt bevorderen: de juiste woning, op de juiste plek, op het juiste moment beschikbaar”, aldus gedeputeerde Lia Roefs. Roefs vervolgt: “Dit zorgt voor vrijkomende woningen voor starters en jonge gezinnen. Doelgroepen, die we daarmee kunnen behouden voor de gemeente en Regio.”

Er wordt ingezet op het transformeren van zowel circa 2.500 vierkante meter leegstaande winkelruimten als slechte particuliere woningen in de Kerkstraat. Hierdoor ontstaat er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wonen, verblijven en ondernemen die het centrum aantrekkelijker zullen maken. De gemeente heeft daarom ook een beroep gedaan op de Regiodeal waarin het Rijk, Provincie Limburg en Stadsregio Parkstad Limburg samenwerken om de leefbaarheid en de brede welvaart in de regio duurzaam te verbeteren.

Lees verder (provincie Limburg)