Thematisch programmaplan verbetert welvaart van Groningers

Het Nationaal Programma Groningen investeert 155 miljoen euro in de provincie Groningen. Het geld gaat naar investeringen in duurzame economische ontwikkeling, kennis en vakmanschap, bereikbaarheid en natuur- en landschapsontwikkeling. Dit moet zorgen voor meer welvaart in onze provincie, minder werkloosheid en een hoger besteedbaar inkomen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in gezondheid, het terugdringen van de CO2-uitstoot en meer groen.

Dat staat in het thematisch programmaplan (pdf, 3 MB) van de provincie Groningen. Dit plan moet extra bijdragen aan het perspectief van het aardbevingsgebied. De provincie werkt de komende tien jaar samen met andere overheden, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan een duurzaam en toekomstgericht Groningen.

Lees verder (provincie Groningen)