Terugblik ITEM Jaarconferentie 2021: Grensregio's versterken - meer dan ooit?

Het belang van grensoverschrijdende samenwerking manifesteert zich meer dan ooit tijdens de coronapandemie. Multi-level governance vormt het fundament bij het maken van vervolgstappen; elkaar opzoeken en relaties bestendigen in alle lagen, zowel in bestuur, politiek als praktijk. Dit bleek tijdens de ITEM jaarconferentie van 19 november met als centraal thema de geleerde lessen, kansen en uitdagingen van grensoverschrijdende samenwerking, met bijzondere aandacht voor de domeinen van grensoverschrijdende gezondheidszorg, veiligheid en (grensoverschrijdend) thuiswerken.

Lees verder (ITEM)