Tekort technische schoolverlaters Zeeuwse arbeidsmarkt

ZB| Planbureau heeft voor het Techniekpact Zeeland begin dit jaar cijfers verzameld en ramingen gemaakt over de onderwijs en arbeidsmarkt voor de richtingen wetenschap en techniek. Dit is samengebracht in het rapport ‘Ontwikkelingen Onderwijs/Arbeidsmarkt voor Wetenschap en Techniek’.

Er is tot 2020 een tekort van meer dan 1.000 technische schoolverlaters in Zeeland. Door de toenemende investeringen (windparken, industrie, logistiek) is een tijdelijk tekort van nog eens 1.000 mensen te verwachten.