SUPERLOCAL-project in Kerkrade: hoogbouwflats transformeren tot woningen

Op woensdag 1 november is het circulaire bouwproject SUPERLOCAL in Kerkrade gestart: de experimenteel sloop van een flat waarbij bestaande appartementen uit de bovenste (tiende) verdieping van één van de hoogbouwflats in Bleijerheide worden gehesen. Van de uitgehesen delen en ander sloopmateriaal wordt een expogebouw gemaakt. Materialen zoals kozijnen en deuren worden ook opnieuw gebruikt. In de wijk werden begin jaren zeventig vier identieke flats gebouwd met elk 100 woningen. Vanwege de slechte bouwkundige staat en de bevolkingskrimp werd in 2012 al een eerste flat gesloopt.

Testwoningen

Het experiment moet inzicht geven of hergebruik van beton en sloopmaterialen in de praktijk zinvol en op grote schaal mogelijk is. Zo ja, dan wordt de strategie van circulair bouwen door middel van hoogwaardig hergebruik in het vervolg van het proces toegepast. Te beginnen met de bouw van vier typen testwoningen, die naar verwachting in 2018 worden opgeleverd. “De testwoningen worden mede mogelijk gemaakt door een onlangs toegekende Europese subsidie, speciaal bedoeld voor baanbrekende stedelijke projecten. Het toekennen van de 5 miljoen euro geeft aan hoe uniek dit project is,” aldus wethouder Tim Weijers (ruimtelijke ordening en volkshuisvesting van de gemeente Kerkrade). Binnen SUPERLOCAL worden ook de mogelijkheden voor een gesloten waterkringloop onderzocht.

Recyclen van beton

Woningcorporatie HEEMwonen, de gemeente Kerkrade en IBA Parkstad hebben de ambitie om drie hoogbouwflats inclusief de openbare ruimte door volledig hergebruik van materialen te transformeren tot circa 125 nieuwe sociale huurwoningen en 25 vrije sectorwoningen.
“Bij het SUPERLOCAL-project gaat het om duurzaamheid, om circulair ontwikkelen. De materialen, van de hoogbouwflats worden zoveel mogelijk hergebruikt, zodat zo min mogelijk nieuwe grondstoffen aangeboord hoeven te worden,” aldus Marjo Vankan, directeur-bestuurder van HEEMwonen. “Het beton van de flats heeft 50 jaar dienst gedaan. We onderzoeken of hergebruik van volledige betonnen flatdelen mogelijk is. Hoogwaardig recyclen van beton is een grote uitdaging voor de bouwsector."

Lees verder (gemeente Kerkrade)

Meer informatie: www.superlocal.eu