Subsidie voor versterking binnensteden Assen, Emmen en Meppel

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om een subsidie van 11,75 miljoen euro vanuit het Regiostedenfonds te verstrekken. De gemeenten Assen en Emmen vragen 4,55 miljoen euro en de gemeente Meppel 2,65 miljoen euro om de regionale functie van de binnensteden te versterken. De gemeente Hoogeveen heeft in september 2021 een bedrag van 2,65 miljoen euro an de provincie gekregen om het centrum sterker te maken.

Het Regiostedenfonds is bedoeld om binnensteden compacter en groener te maken, om woning en fietsen in de binnensteden aantrekkelijker te maken en om cultuur in de binnensteden te versterken.

Lees verder (provincie Drenthe)

Lees ook: Meppel heeft grootste winkelleegstand van Drenthe (RTV Drenthe, 26 november 2021)