Streetwi­se NXT pakt win­kel­leeg­stand in Lim­burg aan met nieu­we ge­ne­ra­tie on­der­ne­mers

Provincie Limburg heeft vanuit het kader Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) een subsidie van 68.050 euro verleend aan Stichting Streetwise NXT om aan de slag te gaan met ondernemers in Limburgse winkelgebieden. Dit is een belangrijke impuls voor de aanpak van winkelleegstand als onderdeel van het kader KLC, dat zich richt op het verbeteren van de woon- en leefomgeving in centra in Limburg. Binnen de aanpak van Streetwise hebben sinds 2014 ruim 450 nieuwe ondernemers de weg gevonden naar de winkelgebieden in Limburg, waardoor circa 55.000 m2 leegstaande winkelvloeroppervlakte uit de markt is gehaald door de vestiging van nieuwe ondernemers.

Lees verder (provincie Limburg)

Zie ook: Aanpak winkelleegstand Streetwise: 92 procent gaat door (1L, 27 november 2021)