Stevige veranderingen nodig in Brabant

Op 16 november presenteerde BrabantAdvies aan GS en PS het advies ‘Bouwstenen voor Omgevingsvisie, volop kansen voor toekomstbestendig Brabant’. Zij riep de provincie op om een aantal stevige veranderingen door te voeren en reikte hiervoor een reeks concrete voorstellen aan.

  • Laat Brabanders meer bewegen. Lok dat uit, bijvoorbeeld door de inrichting van stad en dorp.
  • Zorg dat Brabantse dorpen sterk van elkaar gaan verschillen. Het is nu teveel van hetzelfde.
  • Investeer in de leefomgeving en geef Brabantse burgers de ruimte om zelf met oplossingen te komen voor de inrichting van buurten en wijken.

Een hoofdstuk gaat specifiek in op krimp. Van 2040 tot 2050 loopt het inwonertal in driekwart van de Brabantse gemeenten terug. Het advies is om vanuit de provinciale Omgevingsvisie regionaal onderscheid te maken tussen gebieden. Zo komen de ruimtelijke en sociale kwaliteiten van Brabantse krimpdorpen – in het geheel van stad en land – optimaal naar voren.

Lees verder (BrabantAdvies)

Lees het advies: Bouwstenen voor Omgevingsvisie, volop kansen voor toekomstbestendig Brabant (pdf)