Stadspark Weert deelt in Erfgoed Deal

In de Erfgoed Deal gaan overheden en maatschappelijke organisaties de komende drie jaar erfgoed inzetten bij klimaatadaptatie, energietransitie en omgang met stedelijke groei en krimp in een duurzamer Nederland. De eerste projecten die meedoen aan de Erfgoed Deal zijn op 25 februari bekend gemaakt: ruim 9 miljoen euro wordt geïnvesteerd door de partners om zeven projecten, verspreid door Nederland, erfgoedinclusief te maken. De herinrichting van Stadspark Weert is één van de zeven projecten die valt onder het thema Stedelijke groei en krimp.

Weert is een stad met een rijke historie, met het stadspark als één van de belangrijkste plekken in de ontstaansgeschiedenis van de stad. Centraal in het park ligt het kasteel de Nijenborgh. Het stadspark is in de ogen van veel inwoners saai en toe aan een grondige opknapbeurt. Op een deel van het kasteel-eiland, ‘de voorhof’, komt het terrein vrij van een houthandel, waardoor het stadspark kan worden vergroot van 1,6 naar 2,9ha. Samen met inwoners, belangengroeperingen en gemeenteraad is gesproken over de nieuwe invulling. Op basis hiervan heeft NOHNIK architecture and landscapes
een visie op de herinrichting van het stadspark opgesteld. Hierin zijn vijf speerpunten benoemd: historie, groen, functies, verbindingen en duurzaamheid/klimaat. De uitvoering vind dit jaar plaats.

Lees verder (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)

Erfgoed Deal zoekt naar aansprekende voorbeelden van plekken die gaan veranderen en waar erfgoed een rol van betekenis kan spelen. De tweede ronde Erfgoed Deal start deze zomer, initiatiefnemers kunnen zich bij het programmabureau melden.