Stadskanaal zet voorlopig streep door bijna 400 nieuwe huizen

Er is een voorlopige streep gezet door 378 te bouwen woningen in de gemeente Stadskanaal. De gemeenteraad ging maandagavond akkoord met ‘voorbereidingsbesluit’ waardoor het vanaf 1 juni alleen nog met uitzondering mogelijk is om een bouwvergunning te krijgen voor de vijftien bouwlocaties. (…) De reden daarvoor is dat Stadskanaal verwacht dat de bevolkingsomvang de komende jaren zal teruglopen en dat daarmee ook de vraag naar woningen zal dalen.

Lees verder (Dagblad van het Noorden)

Zie ook: Stadskanaal bereid zich voorop de krimp (Binnenlands Bestuur, 12 mei 2020)