Stad en platteland kunnen alleen samen duurzame doelen bereiken

Om de duurzame doelen, zoals de energietransitie en klimaataanpassingen, te bereiken is samenwerking tussen stad en platteland onontbeerlijk. Zelfs kan een goede interactie op regionaal en zelfs landelijk niveau leiden tot een gezonde en duurzame samenleving. Aldus prof.dr. Eveline van Leeuwen bij haar inauguratie als hoogleraar Urban Economics aan Wageningen University & Research op 13 september.

Lees verder (Wageningen University & Research)

Wetenschappelijke Reflectiegroep voor Bevolkingsdaling

Zie ook Platform31-project