Stad en land samen verder - nieuwe kansen voor rurale krimpregio's

Interview met Gert-Jan Hospers, bijzonder hoogleraar Transitie in
Stad en Regio aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, naar aanleiding van zijn essay in de bundel Land in samenhang.

In plaats van ruraal en urbaan, kunnen we beter ‘rurbaan’ gaan denken, want de twee begrippen staan niet zo tegenover elkaar als vaak gedacht wordt. “Stad en platteland hebben elkaar veel meer nodig dan je op het eerste gezicht zou denken,” zegt Gert-Jan Hospers, hoogleraar Transitie in Stad en Regio. “Zeker in deze tijd staan veel steden voor grote uitdagingen en het platteland kan ze te hulp schieten. Bovendien mag het platteland ook wel wat terug doen voor de stad.”

Lees verder (KKNN)