Staat van Zeeland

Zeeland zal moeten vernieuwen om een goed en aantrekkelijk vestigingsklimaat voor huishoudens en bedrijven te behouden. Als meest vergrijsde en minst stedelijke provincie aan de rand van Nederland lukt het steeds minder goed om hoogwaardige voorzieningen voor jong en oud te organiseren en daarmee een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor huishoudens en bedrijven te bieden.

Zeeland staat daarbij op een kantelpunt en doet er goed aan zich te bezinnen op haar toekomst. Dat beleidssignaal geeft ZB| Planbureau voor Zeeland af in haar vierjaarlijkse rapport over de staat van de provincie (De Staat van Zeeland 2017). Daarin worden de economische, ruimtelijke en sociaal-culturele ontwikkelingen geanalyseerd en beschreven aan de hand van cijfers en een grootschalig onderzoek onder de bevolking.

In het rapport worden de economische, ruimtelijke en sociaal-culturele ontwikkelingen geanalyseerd en beschreven aan de hand van cijfers en een grootschalig onderzoek onder de bevolking.
De vergrijzing, ontgroening en wegtrek van jongeren aan de ene kant en de schaalvergroting, verstedelijking en concentratie van voorzieningen aan de andere kant, beginnen een serieuze wissel te trekken op het in Zeeland belangrijke principe van alles zoveel mogelijk kleinschalig en dicht bij huis te organiseren. Het platteland van Zeeland kende met een verlies van 28.000 inwoners de afgelopen jaren een ware leegloop.

Beleidsagenda’s

De ontwikkelingen in Zeeland brengen een aantal beleidsagenda’s bij elkaar. De regionale economie en vergrijsde beroepsbevolking vragen urgent om oplossingen voor de arbeidsmarkt. De ruimtelijke ontwikkeling onder bedreiging van klimaatverandering maken een energietransitie in de industrie en de woningvoorraadontwikkeling noodzakelijk. De sterk veranderende bevolkingssamenstelling en het ruimtelijk karakter van de provincie creëert de noodzaak om nieuwe oplossingen en vervoersconcepten voor de bereikbaarheid van centrumfuncties en een duurzame borging van de leefbaarheid te vinden.

Het ontbreken van een duidelijk erkende centrumgemeente maken het voor de Zeeuwse overheden niet gemakkelijk om te komen tot de noodzakelijke keuzes om de leefbaarheid duurzaam te borgen. Kan er een slag naar integratie van ‘het Zeeuwse’ worden bewerkstelligd of drijft het de Zeeuwse eilanden verder uit elkaar?

Stedelijk centrum

De krachtenbundeling en samenwerking binnen Zeeland waar veel over gesproken wordt, dient daarbij samen te gaan met een actief beleid waarin de regionale en provinciale centrumfuncties elkaar daadwerkelijk gaan versterken. De stedelijke agglomeratie Middelburg/Vlissingen zal daarbij het voortouw moeten nemen. Dit vormt in massa en compactheid de enige stedelijke omgeving in Zeeland met een Europees erkend stempel als stedelijk centrum. Het heeft de potentie om vandaaruit heel de provincie met een meer compleet pakket aan hoogwaardige voorzieningen en centrumfuncties te bedienen. Het functioneren als zodanig dient dan ook door alle partijen te worden onderschreven.

De noodzaak tot vernieuwing biedt ook allerlei kansen voor versterking. Die zitten voornamelijk in een slimme verbinding van de krachtige eigenschappen van Zeeland waar het goed toeven is met de steden rondom. Kortom Zeeland als een vitaal onderdeel van de deltametropool.

Lees verder (ZB| Planbureau)

Lees ook:
- ‘Ware leegloop’ van het platteland blijkt reuze mee te vallen (PZC, 24 januari 2018)
- Onderzoeksbureau: Staat van Zeeland gekleurd en te gehaast opgesteld (AD, 9 mei 2018)
- ZB Planbureau gaat Staat van Zeeland aanpassen (PZC, 18 mei 2018)
- Zeeuws planbureau past omstreden rapport drastisch aan (PZC, 30 augustus 2018)