Speciale aandacht voor krimpgebieden in Pact voor de Ouderenzorg

Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft op 8 maart samen met zo’n 35 andere partijen een Pact voor de Ouderenzorg getekend. Met het pact komen de deelnemers samen in actie om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren.

Nederland heeft een enorm grote opgave voor de boeg op het gebied van ouderenzorg. Nu al zijn er 1,3 miljoen 75-plussers, maar in 2030 zijn dat er 2,1 miljoen. Dat betekent veel voor de manier waarop we de zorg inrichten in ons land. Een samenwerkingsverband waarin iedereen die voor en met ouderen werkt de krachten bundelt, ontbreekt nog.

Bijzondere aandacht is er voor de grensstreken en krimpregio’s, waar het voorzieningenniveau terugloopt. De vergrijzing is juist in deze gebieden verder gevorderd., Dit dwingt tot specifieke acties voor die steden en dorpen en vraagt extra aandacht voor de balans tussen mensen die hulp en zorg nodig hebben en degenen die dat kunnen geven.

Lees verder (ministerie van VWS)