Samenwerking over de grens kan beter door van de regels af te wijken

Geen regels aanpassen, maar er zo nodig vanaf wijken. Dat is de meest praktische oplossing om grensoverschrijdende projecten tussen Nederland en Vlaanderen voor elkaar te boksen en grensarbeid te vereenvoudigen. Dat is de rode draad in rapporten van de bestuurlijke werkgroep grensbelemmeringen.

Lees verder (PZC)

Lees ook: Laatste oproep om voorstellen in te dienen voor het b-solutions programma (Europa Decentraal, 1 februari 2021). Met dit initiatief kunnen overheidsinstanties in grensregio’s oplossingen aandragen voor juridische en administratieve obstakels die grensoverschrijdende samenwerking belemmeren.

Zie ook: Kamerbrief voortgang grensoverschrijdende samenwerking (14 december 2020) en de rapporten/verslagen:

Vlaams-Nederlandse samenwerking

Duits-Nederlandse samenwerking