Samenstelling Friese bevolking verandert

De samenstelling van de Friese bevolking verandert. De vergrijzing zet door en het aantal jongeren neemt af. Ook zijn er veranderingen in de huishoudenssamenstelling. Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe en het aantal huishoudens met kinderen daalt. Deze bevolkingsontwikkelingen hebben consequenties voor onder andere de woningbouw, arbeidsmarkt, onderwijs en zorg. De nieuwste cijfers over de Friese bevolking zijn te vinden in de FSP-monitor Bevolking.

In 2040 verwacht de provincie Fryslân een daling van de bevolking met bijna 19.000 inwoners. Naar verwachting neemt het aantal huishoudens in Fryslân wel toe. De provincie Fryslân verwacht ruim 300.000 huishoudens in 2040, een toename van ruim 7.000 huishoudens in vergelijking met 2020.

Lees verder (FSP)