Ruim 200 miljoen euro voor 12 Regio Deals

Om de welvaart in Nederland te verbreden zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio’s. Vanuit heel Nederland zijn er de afgelopen maanden 88 voorstellen voor een Regio Deal ingediend. Daarvan zijn nu 12 voorstellen geselecteerd die het kabinet samen met de regio’s gaat uitwerken tot een deal. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel voor 12 Regio Deals van de ministers Schouten van LNV en Ollongren van BZK. Voor deze deals is ruim 200 miljoen euro beschikbaar uit de Regio Envelop waar in totaal deze kabinetsperiode 950 miljoen euro in zit.

Minister Ollongren: “Ik ben als minister van BZK natuurlijk blij dat er ook Regio Deals komen in grensgebieden en gebieden die te maken hebben met bevolkingsdaling, zoals Parkstad Limburg, Noordoost Fryslân, Achterhoek en Zuid-Oost Drenthe.”

Lees verder (ministeries van BZK en LNV)

Zie ook: