Rijk stelt opnieuw miljoenen beschikbaar voor Regio Deals

Om de brede welvaart in Nederland verder te versterken stelt het Rijk een bedrag van 180 miljoen beschikbaar voor nieuwe Regio Deals. Vanaf maandag 9 september 2019 kunnen er opnieuw voorstellen worden aangemeld. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer.

Vanaf maandag 9 september kunnen voorstellen bij RVO worden aangemeld. Regio’s kunnen tot 1 december een voorstel aanmelden.

Lees verder (ministeries van LNV en BZK)

Zie ook: Kamerbrief Aanpak derde tranche Regio Deals