Rijk investeert opnieuw in regio: 180 miljoen euro voor Regio Deals

Een sterke en veerkrachtige samenleving begint in de regio: de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Het kabinet zet in op nauwe samenwerking met de regio’s door voor de derde en laatste keer voorstellen te selecteren voor een Regio Deal. Met deze financiële impuls slaan overheden, bedrijven, bewoners en betrokken organisaties de handen ineen om regionale opgaven aan te pakken op een manier die past bij die regio. Opnieuw zijn er vanuit heel Nederland aanmeldingen binnengekomen. Van de 26 ingediende voorstellen zijn er 14 geselecteerd om samen met de regio’s uit te werken tot een deal.

Het Rijk investeert in de krimpregio’s Zuidoost Friesland (15 miljoen euro), Oost-Groningen (15 miljoen euro ) en Zeeuws-Vlaanderen (7,5 miljoen euro) en de anticipeerregio’s Noord-Limburg (17,5 miljoen euro) en de Kop van Noord-Holland (5 miljoen euro).

Lees verder (ministerie van LNV)

Zie ook: Miljoeneninvestering van Rijk in Noord-Limburg (1L, 14 februari 2020)