Rijk en RegioBank slaan handen ineen voor leefbaarheid krimpregio’s

Het Rijk gaat de RegioBank helpen bij projecten die de leefbaarheid verbeteren in regio’s die te maken hebben met krimp. Zo gaat de bank met kennis, diensten en voorzieningen bijdragen aan de financiële zelfredzaamheid van buurtbewoners, verenigingen en wijkondernemingen. Het Rijk spant zich in om publieke en private partijen met elkaar in contact te brengen ten behoeve van deze initiatieven.

Lees verder (ministerie van BZK)