Rekken heeft een deal!

Afgelopen vrijdag 27 augustus is de Dorpendeal Rekken gesloten. Rekken, gemeente Berkelland en provincie hebben de afgelopen periode intensief en constructief samengewerkt aan de voorbereiding van de Dorpendeal. Met het geld voor de deal wil de Dorpscoöperatie Rekken (DCR) samen met gemeente, provincie en andere relevante partners de komende twee jaar werken aan verschillende leefbaarheidsopgaves.

Een Dorpendeal is een instrument van de provincie Gelderland (programma leefbaarheid, sociale cohesie en voorzieningen), waarmee inwoners worden gestimuleerd om een eigen integraal plan te ontwikkelen voor de ontwikkeling van hun dorp.

De komende twee jaar gaat het Achterhoekse dorp Rekken aan de slag met:

  • Een plan voor het realiseren van koop- en huurwoningen voor Rekkenaren in een innovatief woonconcept op locatie Kerkemeijer.
  • Het inrichten van een toekomstbestendige DCR-organisatie en doorontwikkeling hiervan.
  • Een haalbaarheidsonderzoek naar hoe de ontmoeting(splekken) van jong en oud het beste te organiseren zijn.
  • ‘Leren van elkaar’, waarmee opgedane kennis en ervaringen in dit unieke proces gedeeld kunnen worden met andere dorpen en (overheids-)organisaties.

Lees verder (gemeente Berkelland)