Rekenkamer Emmen: ‘Gebrek aan overzicht gevolgen krimp op werkgelegenheid en woningmarkt’

De Rekenkamer (RKE) heeft het onderzoeksrapport Waar banen zijn, willen mensen wonen opgesteld. De gemeente Emmen krijgt een compliment voor haar beleidsinspanningen op gebied van de arbeidsmarkt. Wel ontbreekt volgens RKE een volledig overzicht van de gevolgen van een krimpende en ouder wordende bevolking op werkgelegenheid, woningmarkt, zorg en onderwijs.

Sinds 2010 daalt het aantal inwoners in de gemeente Emmen en vergrijst de bevolking, jongeren trekken weg. Die lijn zet zich de komende tien tot twintig jaar voort. De arbeidsmarkt verandert ook.

Lees verder (Emmen.nu)

Zie ook: