Regio Oost- Drenthe geen krimpregio

Minister Ollongren heeft in een kamerbrief aangegeven dat zij de regio Oost-Drenthe niet zal aanmerken als krimpregio. Dat schrijft zij als reactie op de motie Ronnes/Dik-Faber.

Een herijking van het actieprogramma bevolkingsdaling en de regio-indeling in krimp- en anticipeerregio’s zal eind 2019 plaatsvinden. De minister kijkt dan opnieuw naar de krimpproblematiek in alle regio’s in Nederland op basis van de dan meest actuele prognoses. Ollongren benadrukt dat haar beslissing niet afdoet aan de noodzaak van de gezamenlijke aanpak van de krimpproblematiek, waaronder de woningmarktopgaven, in de regio Oost-Drenthe.

Lees de kamerbrief