Van modaliteit naar mobiliteit

Regio Noordoost Fryslân stelt mobiliteitsvisie vast

’Het wordt steeds belangrijker om niet naar individuele modaliteiten (vervoerswijzen) te kijken, maar naar het geheel, naar mobiliteit. Om die reden zet Noordoost-Fryslân in op het realiseren van een samenhangend mobiliteitssysteem. Daarmee streeft zij naar verbinding tussen de verschillende modaliteiten die van belang zijn voor de regio (met name auto, fiets, trein, bus). Dit is één van de ambities die de regio stelt in haar mobilitietsvisie ‘’Ferbining’’.

Op 21 januari 2020 hebben de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân de Mobiliteitsvisie voor Noordoost Fryslân en de regionale opgaven vastgesteld. Een goede bereikbaarheid zorgt ervoor dat Noordoost Fryslân een dynamische plattelandsregio is waar het mooi wonen, werken en leven is. De regio heeft als ambitie: gezonde, vlotte, veilige en duurzame mobiliteit en een mobiliteitsnetwerk dat de bestaande netwerken voor fiets, openbaar vervoer en auto aan elkaar verknoopt. Zodat iedereen kan kiezen hoe hij wil reizen, en het makkelijk is om over te stappen.


Lees verder (gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân)

Zie ook: Mobiliteitsvisie voor Noordoost Fryslân (pdf)