Regio Deal Zuid- en Oost- Drenthe gepresenteerd

De gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Hardenberg en de provincie Drenthe zien samen kansrijke oplossingen om de regio versneld te versterken in de periode tot 2030. Een sterke, innovatieve regio waar het goed wonen, werken en leven is. Vandaag presenteerden zij het voorstel voor een Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Het Rijk wordt gevraagd om aangepaste wet- en regelgeving, de uitwisseling van kennis en een investering van 40 miljoen euro.

De grensregio Zuid- en Oost-Drenthe heeft veel potentie en kansen, maar kent ook grote sociaaleconomische opgaven. Zo neemt het aantal inwoners af en is er sprake van vergrijzing en ontgroening. Hierdoor komt het klimaat voor werken en wonen onder druk, met gevolgen voor de leefbaarheid van het gebied.

Met het voorstel voor de Regio Deal vragen de partijen het Rijk om bij te dragen aan een versnelde duurzame versterking van de economische structuur in de regio. Het gaat om drie pijlers: Werken, Wonen en Welzijn

Lees verder (provincie Drenthe)