Regio Deal versterkt vestigings- en leefklimaat in Zeeland

De Regio Deal stelt inwoners, ondernemers, kennisinstellingen en overheden in de Zeeland in staat om samen het vestigings- en leefklimaat van de regio te versterken. Uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat de dertien projecten uit de Regio Deal goede voortgang boeken.

Met de door de Deal beschikbare middelen van Rijk, provincie, gemeenten en andere regiopartners wordt geïnvesteerd in sterktes van en kansen voor Zeeland en worden de verbindingen tussen economische sectoren verbeterd. De negatieve spiraal van krimp, ontgroening en vergrijzing en een relatief beperkte innovatiekracht kan zo doorbroken worden.

De Regio Deal Zeeland (uit 2018) en het investeringsprogramma ‘Zeeland in Stroomversnelling 2.0’ (2017) bouwen voort op het actieprogramma van de Commissie Balkenende.

Lees verder (Provincie Zeeland)