Regio Deal: Rijk en regio investeren in Zeeuws leef- en vestigingsklimaat

Het Rijk stelt 35 miljoen euro beschikbaar voor een aantrekkelijk woon- en werkklimaat. Het bedrag wordt aangevuld met eenzelfde bijdrage uit de regio en, in overleg met het Rijk, besteed aan dertien projecten die bijdragen aan het vestigingsklimaat in Zeeland. Vandaag ondertekenden de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken een convenant hiertoe met de Provincie Zeeland.

Vertegenwoordigers van de Zeeuwse betrokken partijen, verenigd in de Economic Board Zeeland, onderstreepten het belang van de Regio Deal met een ondersteunende brief. De dertien projecten zijn onderverdeeld naar drie ‘pijlers’: kennis en innovatie, leefbaarheid en voorzieningen bedrijven.

Lees verder (provincie Zeeland)