Regeerakkoord: 'overbrug verschillen in plaats van ze uit te vergroten'

Het regeerakkoord biedt voor provincies en regio’s voldoende aanknopingspunten om samen de opgaven aan te pakken. De voortzetting van regiodeals en het beleid voor grensoverschrijdende samenwerking dragen daar zeker aan bij. Het vraagt wel om verbetering van de bestuurlijke samenwerking tussen de regionale partijen en het Rijk, rekening houdend met de unieke positie van krimp- en grensregio’s. Niet alleen vanuit een achterstand maar ook vanuit een pioniersrol, zoals bijvoorbeeld in Limburg waar vanuit positieve gezondheid wordt gewerkt aan het verbeteren van een gezonde leefomgeving. In het Noorden is de reservering van het Rijk van 3 miljard euro voor de Lelylijn een forse impuls voor de regionale economie en de ontsluiting van nieuwe woongebieden. Het verbeteren van de bereikbaarheid is voor de meeste regio’s een voorwaarde voor het oplossen van grote opgaven, zoals bijvoorbeeld ook in Oost-Nederland waar nieuwe grensoverschrijdende sporen de verbinding kunnen maken met de belangrijke economische regio’s in Europa.

Zie ook: