Provincies maken werk van grensoverschrijdend vervoer

Vijf Nederlandse provincies en het ministerie van Verkeer in Noordrijn-Westfalen willen het grensoverschrijdende personen- en goederenvervoer over weg, water en spoor verbeteren. Om
de barrières voor dat vervoer zoveel mogelijk weg te nemen, hebben de partijen 25 februari een werkagenda ondertekend.

Lees verder (Verkeersnet)

Zie ook: Grens geen belemmering voor spoor-, weg- en watervervoer (provincie Gelderland, 25 februari 2019)