Provincie en MKB Limburg intensiveren gezamenlijke aanpak winkelleegstand

Gedeputeerde Hans Teunissen van Ruimte en Onderwijs, Monique Princen, voorzitter MKB Limburg, en Paul Berden, voorzitter Commissie Retail van MKB Limburg, hebben 20 juni een samenwerkingsovereenkomst getekend voor een project van drie jaar voor de aanpak van winkelleegstand. Daarmee krijgt de samenwerking tussen de Provincie, gemeenten en retailers die anderhalf jaar geleden is gestart een extra impuls en wordt MKB Limburg behalve gesprekspartner ook uitvoerder. Beide partijen streven hiermee naar het terugdringen van het aantal m2 leegstaand winkeloppervlak en een sterke en toekomstbestendige Limburgse retailsector.

Lees verder (provincie Limburg)

Zie ook:
- Half miljoen voor aanpak winkelleegstand (1L, 20 juni 2017)
- Regio Zuid-Limburg pakt de winkelleegstand aan (MKB Nederland, 13 juni 2017)`