Provincie Limburg en stadsregio Parkstad Limburg sluiten deal van 80 miljoen euro met rijksoverheid

Parkstad Limburg is de enige regio in Nederland, aan wie door het Rijk het maximaal beschikbare bedrag van 40 miljoen euro is toegekend voor een Regio Deal . In de deal zorgen de Provincie Limburg en de regiogemeenten voor de andere 40 miljoen euro. Hiermee spreken Rijk, provincie Limburg en de regio af gezamenlijk de schouders te zetten onder de aanpak van de regionale opgave in Parkstad. Er wordt met de deal van €80 miljoen een impuls gegeven aan de aanpak die de regio de afgelopen jaren heeft ingezet. Investeringsprogramma’s als de Wijkenaanpak, IBA-Parkstad, de realisatie van de Buitenringen deelektrificatie van het spoor Heerlen-Aken zijn hier voorbeelden van

Lees verder (Parkstad Limburg)

Zie ook: Kamerbrief Aanbieding Regio Deal Parkstad Limburg.