Provincie Limburg creëert meer kans op werk in Zuid-Limburg

Het gaat goed met het Zuid-Limburgse bedrijfsleven. Om iedereen een kans te geven om mee te doen, investeert de Provincie samen met MBO`s, gemeenten en UWV in project “VOORdeel & VERVOLG”. In overleg met het bedrijfsleven gaat het MBO vraaggericht en in nauwe samenwerking met private en publieke partners uit de arbeidsmarkregio’s Zuid-Limburg aan de slag om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een innovatieve manier te scholen. Kwetsbare jongeren, langdurig werklozen, mensen met een uitkering of anderstaligen kunnen hierdoor sneller en beter aan het werk.

Lees verder (Provincie Limburg, 7 februari 2017)