Provincie kiest maar één ov-idee van de mienskip

Van alle experimenten die drie adviesbureaus de recente maanden hebben uitgedacht over de toekomst van het openbaar vervoer op het Friese platteland, gaat de provincie vooralsnog maar met eentje verder, namelijk: verder praten met de ‘mienskip’ in Midden-Fryslân.

In reactie op de uitkomsten van Bûtengewoan berikber wil de provincie gaan experimenten met een bus langs de Bildtdijken die op afroep voor je huis stopt. Dit zogenoemde ‘vlinderen’ is een idee van Arriva, die voor elk van de regio’s eigen voorstellen inbracht voor de nieuwe busconcessie vanaf 2022

Lees verder (Friesch Dagblad)

Zie ook: advies BûtenGewoan Berikber