Plattelandsvernieuwing: alle winnaars prijsvraag Brood en Spelen starten met uitvoering

Op 6 februari hebben de zestien winnaars van de prijsvraag Brood en Spelen hun uitgewerkte plannen gepresenteerd tijdens de manifestatie ‘Radicaal, realistisch en realiseerbaar’ in Den Bosch.

De zestien winnaars laten een rijk palet aan innovatieve ideeën zien om de urgente vragen op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie, verstedelijking en mobiliteit, en de verduurzaming van het boerenland het hoofd te bieden.

Dominant zijn de projecten die voedselproductie combineren met natuurontwikkeling. Ook zijn er meerdere voorstellen die inzetten op verkorting van de keten van producent naar consument. Kringlooplandbouw, transformatie van bestaande erven en plannen geënt op het landgoedmodel zijn andere thema’s die meerdere teams hebben uitgewerkt.

Lees verder (Brood en Spelen)