Plattelandsgebieden prioriteit van het Congres

De toekomst van plattelandsgebieden leeft binnen het Congres van Lokale en Regionale Overheden. Dat werd duidelijk tijdens het debat over dit onderwerp dat op 19 oktober plaatsvond tijdens de 33e zitting van het Congres.

Conclusie: het platteland staat voor grote uitdagingen, maar er liggen ook veel kansen en mogelijkheden die we nog beter kunnen aangrijpen.

In het rapport A better future for Europe’s rural areas roept het Congres lidstaten van de Raad van Europa op om:

  • lokale strategieën voor plattelandsontwikkeling te ontwikkelen
  • de continuïteit in de levering van essentiële diensten te verzekeren
  • ondernemerschap en innovatie te ondersteunen om de lokale economie te diversifiëren

Lees verder (VNG)

Zie ook: Overcoming the challenges specific to rural areas (Council of Europe, 19 oktober 2017)