Pilot wooncoöperatie realiseert ‘Uuthuuskes’ in kleine kernen in de Achterhoek

Om de mismatch tussen vraag en aanbod van woningen in kleine kernen in de Achterhoek te verhelpen, heeft vereniging DKK Gelderland het initiatief genomen om te starten met ‘flexwonen’ in kleine kernen. Starters en ouderen kunnen hiermee een goede tijdelijke woonplek vinden en hoeven niet verder(op) te zoeken. In samenwerking met 8RHK ambassadeurs, gemeente Aalten, gemeente Berkelland, ProWonen en provincie Gelderland is dit jaar een pilot gestart.

Peter van Heek (DKK): “Met deze pilot realiseren de oprichting van de Achterhoekse Wooncoöperatie die hoogwaardige, verplaatsbare, zelfvoorzienende woonmodules (modulair bouwen) tijdelijk verhuurt aan woningzoekers in kleine kernen. Vanuit de tijdelijke woning kan gezocht worden naar een definitieve woning. Zo voorkomen we dat jongeren en ouderen de kern waar ze sociale contacten hebben, moeten verlaten vanwege gebrek aan woningaanbod.”

Lees verder (DKK Gelderland)

Zie ook kennisdossier De wooncoöperatie (Platform31)