Permanente RUG-locatie in Papenburg is nieuwe mijlpaal voor grensoverschrijdend onderzoek

De ‘Wirtschaftsraum Papenburg-Dörpen’ (economische regio Papenburg-Dörpen) huisvest in de toekomst een permanente locatie van de Rijksuniversiteit Groningen. Dat is het resultaat van een recente bijeenkomst in het kantoor van de Eems Dollard Regio (EDR) in Bad Nieuweschans. Bij die bijeenkomst zegde Landrat Marc-André Burgdorf steun vanuit de Landkreis Emsland toe. De nieuwe RUG-vestiging komt in Papenburg.

Een van de drijvende krachten achter de plannen voor de nieuwe internationale RUG-locatie is prof. dr. Jouke de Vries. De voorzitter van het College van Bestuur van de Groninger universiteit benadrukte bij de bijeenkomst in Bad Nieuweschans dat “regionale ontwikkeling zich niet door landsgrenzen laat beperken”.

De uitbreidingsplannen van de RUG in de economische regio Papenburg-Dörpen passen goed bij het initiatief ‘Universiteit van het Noorden’. Onder die naam werkt de RUG samen met de noordelijke hogescholen Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Van Hall Larenstein, NHL Stenden Hogeschool en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het netwerk van wetenschapsinstellingen staat open voor nieuwe deelnemers uit Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. “Omdat de thema’s op onze wetenschappelijke agenda zo divers zijn, kunnen we elkaar als partners verder helpen. Ik zie grote kansen in samenwerking op het gebied van energie, waterstof, ‘healthy ageing’, digitalisering en maritieme onderwerpen”, legt De Vries uit.

Volgens Erster Stadtrat Hermann Wessels van Papenburg kan de nieuwe RUG-locatie ‘economische ontwikkeling op een nieuwe manier’ mogelijk maken: ‘Er zal ook verbinding worden gezocht met het midden- en kleinbedrijf (mkb).

Lees verder (Noord 360)