Parkstad: weer afname van krimp

In Parkstad is het bewonersaantal in 2016 met 576 afgenomen. Dat is minder dan de afgelopen drie jaar waarin de afname van het respectievelijk 1325, 1520 en 827 bedroeg. Volgens Jan Latten, hoofddemograaf bij het CBS, bevestigt die tendens:. "De meest recente prognoses geven aan dat Zuid-Limburg tot 2025 maar beperkt krimpt en 50.000 inwoners meer heeft dan in 2005 werd voorspeld voor 2025.’

In Noord- en Midden-Limburg neemt het bevolkingsaantal sinds vijf jaar weer toe. De bevolking is in Limburg met 1740 mensen gegroeid naar een totaal van 1.118.000. Oorzaken van de de sterk dalende krimp zijn:

- toenemende immigratie – vooral vanuit Oost-Europese landen
- afnemende emigratie na het instorten van de huizenmarkt
- stijgende instroom van asielzoekers vanaf 2007
- de provincie profiteert van de economische groei.

Lees verder

“Zie ook: Bevolking groeit gestaag 1740 Limburgers erbij (1L, januari 2016)