P10 reageert op Nationale Omgevingsvisie

De P10 heeft in de voorbereidende fase om te komen tot de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) meegedacht over de verschillende thema’s die ook voor de toekomst van het platteland van groot belang zijn. Deze week werd de reactie van de P10, het samenwerkingsverband van de twintig grootste plattelandsgemeenten, aan het Rijk aangeboden. Als reactie op het ontwerp stelt de P10 onder meer dat de stad en het platteland elkaar nodig hebben. Tevens vindt de P10 dat beleid nodig is om bedrijvigheid op het platteland te stimuleren.

Lees verder (P10)