Over grenzen kijken in het mbo

Het middelbaar beroepsonderwijs staat momenteel voor de uitdaging te zorgen voor perspectiefrijke opleidingen. Door automatisering, digitalisering en outsourcing verdwijnen veel banen in het mbo, vooral op niveau 1 en 2. Dit is met name voelbaar in een aantal dunbevolkte regio’s met een ‘mbo-economie’ zoals Noordoost-Groningen. Om deze reden stond de tweede regionale bijeenkomst van het Kennisplatform Demografische Transitie (KDT) in het teken van mbo-jongeren en hun toekomst in deze regio.

Lees verder (Platform31)