Ov met sociale component in landelijk gebied

De provincie Gelderland experimenteert met nieuwe mobiliteitsdiensten. Het zijn ruim 30 pilots die onder de naam Flexnet worden uitgevoerd. Zo doet de provincie ervaring op met het inspelen op de diffuse vervoersvraag aan ‘de onderkant van de vervoersmarkt’. De eerste resultaten van deze pilots zijn positief. Bovendien gaat het om meer dan mobiliteit alleen: het versterkt de sociale cohesie.

Lees verder (Verkeer in beeld)

Zie ook: Breng Kenniscentrum