Op zoek naar woningmarktstrategieën voor krimpregio’s. Doet u mee?

De woningmarkt in krimpregio’s staat onder druk. Bewoners worden ouder en jonge mensen trekken er weg. Dit leidt soms tot leegstand maar bovenal nieuwe vragen en behoeften. Betrokken partijen in deze regio’s zijn inmiddels doordrongen van deze strategische beleidsopgave. Wat nog in de weg lijkt te staan, zijn discussies over organisatie en financiën en de gevoelde verantwoordelijkheid van verschillende partijen. Platform31 wil doorbraken creëren en zoekt koplopers die samen willen zoeken naar wenkende perspectieven voor een bredere aanpak van de woningvoorraad in krimp- en anticipeergebieden. Doet u mee?

Meer informatie