Onderzoek naar sociaal kapitaal in de context van stedelijke krimp

Stedelijke krimp is inmiddels een niet weg te denken fenomeen in een aantal kleine en middelgrote steden in Europa. Bij stedelijke krimp is er sprake van bevolkingsdaling en de daarmee samenhangende economische neergang. Beleidsmakers worstelen met de vraagstukken waarvoor deze steden zich gesteld zien – en weten in de regel geen raad met het betrekken van burgers hierbij. Maja Ročak promoveerde op 10 januari op haar onderzoek ‘The Experience of Shrinkage. Exploring Social Capital in the Context of Urban Shrinkage’ aan de Radboud Universiteit. Zij onderzoekt de rol van sociaal kapitaal in krimpende steden. Hoe ervaren burgers dit en hoe reageren ze erop? Twee krimpende steden zijn in dit verband onderzocht:

  • Heerlen en
  • Blaenau Gwent (Wales).

Het onderzoek toont aan dat de kijk van burgers op krimp vooral bepaald wordt door hun dagelijks leven. Om de kwaliteit daarvan te bewaren gaan ze vooral veel informele relaties aan: relaties van onderlinge ondersteuning. Het aangaan van formele relaties, met name met de overheid, is echter beperkt door het ontbreken van vertrouwen. Ročak sluit haar proefschrift af af met een pleidooi om het burgerperspectief (sociaal kapitaal) veel meer te betrekken bij het aanpakken van de vraagstukken van bevolkingsdaling. Zonder van burgers te verwachten problemen op te lossen die door anderen niet opgepakt worden (beleidsmakers), nodigt dit onderzoek met name uit tot het aangaan van nieuwe en experimentele interventies in krimpende steden, omdat het reguliere, veelal aan groei gerelateerde denken zijn relevantie verloren heeft.

Meer informatie

Maja Ročak (1981) werkt als onderzoeker en docent aan de Zuyd Hogeschool, Academie Sociale Studies in Sittard en bij Neimed in Heerlen. Haar onderzoeksinteresse liggen voornamelijk bij sociaal-culturele transformatie van de ontvolking van stedelijke gebieden, sociaal kapitaal en het samenleving vraagstukken.