Onderzoek naar erkenning van diploma’s in grensregio’s

Solliciteren naar een baan over de grens is vaak lastig omdat diploma’s niet altijd worden erkend in het buitenland. Het project “Vergroten transparantie erkenning van diploma’s voor kansberoepen” gaat deze belemmering aanpakken.

Begin 2018 heeft de Europese Commissie via het B-solutionsproject een call uitgezet voor pilotprojecten die de belemmeringen die in grensgebieden worden ervaren aanpakken. Het B-solutionsproject is een initiatief van de Europese Commissie en de Association of European Border Regions (AEBR) om concrete acties te verzamelen die gericht zijn op het identificeren en testen van oplossingen voor grensoverschrijdende obstakels van juridische en administratieve aard. Het gaat om obstakels in vijf gebieden:

  1. werkgelegenheid,
  2. gezondheid,
  3. openbaar vervoer,
  4. meertaligheid en
  5. institutionele samenwerking.

In juni heeft het B-solutionsproject een subsidie toegekend aan de provincie Limburg voor een pilotproject ter vergroting van de transparantie op het gebied van diploma-erkenning voor kansberoepen.

Lees verder (Europa Decentraal)